viên rửa bát finish somat, bột rửa bát somat, muối rửa bát finish

để dùng máy rửa bát hiệu quả nhất quý vị nên dùng kết hợp đầy đủ bộ 3 sản phẩm viên rửa bát finish (hoặc bột rửa bát finish) kết hợp muối rửa bát chén finish và nước làm bóng chén bát finish, các bạn cũng có thể dùng các sản phẩm cùng loại của hãng somat để thay thế như muối rửa bát somat, bột rửa bát somat, hay viên rửa chén somat!

VIÊN RỬA BÁT CHÉN FINISH